บริษัท อเล็กซิส วัง (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าของแบรนด์ Alexis Seoul
        จากประสบการณ์การทำงานร่วมกับสายการบินแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้มากกว่า 20 ปี ของคุณวิชชุดา ชุ่มมณีกูล ( Chief Executive Officer )

ถือเป็นจุดกำเนิดของการทำธุรกิจในนาม “ บริษัท อเล็กซิส วัง (ไทยแลนด์)  จำกัด “ โดยทางคุณวิชชุดาและหุ้นส่วนทางธุรกิจ มีแนวคิดในการทำธุรกิจที่จะขอเป็นตัวกลางในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมที่ดีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานด้านการผลิต รวมถึงต้องได้รับการรับรองด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ จากบริษัทชั้นนำระดับโลก เฉกเช่น บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต จำกัด ประเทศเกาหลีใต้  ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบและรับประกันความพึงพอใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์  

และสิ่งสำคัญราคาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น ต้องเป็นราคาที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทุกคนสามารถสัมผัสราคาได้จริง

นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมจากประเทศเกาหลีใต้ ยังถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับทั้งในเรื่องของคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ในช่วงแรกของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ทางบริษัทฯ ได้มีการเปิดศูนย์ให้บริการสินค้าจำนวน 2 สาขา คือ สาขาแรก  The Gallery Food Court มีสถานที่ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จังหวัดชลบุรี และสาขาที่ 2 มีสถานที่ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านบัวทอง ถนนกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี

หลังนั้นทางบริษัทได้มีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปสู่ตลาดห้างสรรพสินค้าในภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งได้แก่ ห้างเทสโก้โลตัส, ห้าง ซี เค พลาซ่า ปลวกแดง (ระยอง) โดยการติดต่อขอเช่าพื้นเพื่อเปิดบูธประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากกว่า 8 สาขา เพื่อการจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้น ในปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้มีการใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่าย โดยมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยรวมกว่า 2,500 ท่าน และมีลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Alexis Seoul มากกว่าแสนคนทั่วประเทศไทย

รวมถึงลูกค้าในกลุ่มประเทศ Southeast Asia ด้วย เรามีความมุ่งมั่นที่จะขยายและเพิ่มพื้นที่การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพแก่ลูกค้าทุกท่านต่อไป

สินค้ามีคุณภาพและความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดอย่างไร

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมของทางบริษัททุกรายการ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตจากโรงงานพันธมิตรทางการค้าของทางบริษัท ทั้ง 7 โรงงาน ซึ่งได้แก่
alexiswangthailand 2
  • Cos Nine Inc.
  • Erom Global Company
  • Eurekacos Company
  • Leidex Company
  • BK Korea Cosmetics Company
  • TNH Bio Company
  • CT Cosmetic Company
ซึ่งในแต่ละโรงงานผู้ผลิตสินค้า ล้วนแต่เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางและอาหารเสริมอันดับต้นๆของประเทศเกาหลีใต้ ในด้านมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของสินค้า มีการคัดเลือกวัตถุดิบและสารสกัดจากธรรมชาติที่ดีมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยสูงมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ โดยปราศจากสารต้องห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมทุกชนิดที่ทางหน่วยงานราชการของแต่ละประเทศได้กำหนดไว้  นอกจากนั้นการที่ทางบริษัทได้เป็นพันธมิตรกับโรงงานผู้ผลิตสินค้าในประเทศเกาหลีใต้ถึง 7 โรงงานนั้น ทำให้ราคาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความย่อมเยา ลูกค้าทุกคนสามารถสัมผัสหรือจัดซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง และยังได้การรับประกันความพึงพอใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัททุกรายการ จากทางบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ อย่างเช่น บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต จำกัดประเทศเกาหลีใต้ อีกด้วย

เพราะเหตุใดผู้บริโภคจึงต้องใช้แบรนด์ของเรา

ปัจจัยที่ทำให้ลูกค้ามีการยอมรับในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมยี่ห้อ Alexis Seoul เนื่องจาก

1. คุณภาพและประสิทธิภาพของตัวผลิตภัณฑ์ ที่มีสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ตรงตามที่ทางบริษัทผู้ผลิตได้แจ้งไว้ ทำให้มียอดการสั่งซื้อสินค้าซ้ำมากกว่า 90%

 2. ราคาจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์มีความย่อมเยา ราคาเทียบเคียงกับราคาจัดจำหน่ายสินค้าที่มีการผลิตภายในประเทศไทย

 3. คุณภาพมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตทั้ง 7 โรงงาน รวมถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ( Production of Origin ) ที่มีการผลิตสินค้า 100% ในประเทศเกาหลีใต้

 4. มีการรับประกันความพึงพอใจจากทางบริษัท ซัมซุงประกันชีวิต จำกัด ประเทศเกาหลีใต้

การวางแผนทางด้านการตลาดในปี2020 แพลนไว้อย่างไร

      ในปี 2019ทางบริษัทได้มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริม ภายใต้แบรนด์ Alexis Seoul ไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแล้ว จำนวน 4 ประเทศ คือ ไทย , ลาว , พม่า และกัมพูชา  นอกจากนั้นในช่วงเดือนมีนาคม 2019 ที่ผ่านมาทางบริษัท อเล็กซิส วัง (ไทยแลนด์) ได้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ( Join Venture Company ) กับโรงงานพันธมิตรทั้ง 7 โรงงานในประเทศเกาหลีใต้ ในนามของบริษัท Alexis Wang Korea Company เพื่อเป็นตัวกลางในการสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ เพื่อทำการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมไปสู่กลุ่มประเทศเป้าหมาย โดยในปี 2020 ทางบริษัทได้มีการวางแผนขยายการทำตลาดไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ครบทั้ง 10 ประเทศตามที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ ได้แก่ ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย และบรูไน และภายในปี 2020 ทางบริษัทได้มีแผนการทำตลาดภายใต้แบรนด์ Alexis Seoul ในประเทศเกาหลีใต้ด้วย โดยได้มีการจับมือกับบริษัท SL Media Net Company ประเทศเกาหลีใต้ ทำหน้าที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ (Online Telemarking ) และตลาด Home Shopping ในประเทศเกาหลีใต้